Om oss

Image

Vi jobbar 100%
med skydd

Vid en placering hos oss på Omsorg Skydd Säkerhet AB så tar vi det fulla ansvaret för skyddet, ansökningar kring sekretess och skyddad folkbokföring, transporter till av oss bokad mötesplats, tar hand om och säkerhetsställer den placerades elektroniska utrustning samt att vi aktivt jobbar med kunskap och förståelse tillsammans med de skyddade för att ge dem de bästa förutsättningarna för ett framtida liv som skyddad.

Vi jobbar ständigt med att utvärdera och utveckla oss själva inom området, allt för att säkerställa att inte misstag görs som blir ödesdigra för den skyddade. Endast personligt engagemang räcker tyvärr inte idag då även förövarna läser på och blir mer och mer kunniga för att hitta de skyddade.

Vår bakgrund

Vi på O.S.S. har funnits sedan 2013 och har de tillstånd som krävs utav IVO. Vi har tidigare jobbat på behandlingshem och inom Humanas familjehemskonsulentverksamhet. Vi har under 10 år jobbat med ungdomar placerade inom SoL och LVU, både som konsulent och som eget jour- och familjehem, men har de senaste åren skapat oss en specialkompetens inom området skyddsplaceringar, inom både våld i nära relation samt hedersrelaterat hot och våld.

Våran grund är att jobba med det mentala, fysiska och tekniska skyddet i samtliga placeringar. Vi lägger stor vikt vid att de placerade inte lämnas helt själva, då det ökar risken markant för att de återgår till just den plats de flydde ifrån, utan jobbar enl. KASAM. Detta har vi märkt minskar risken för att de återgår till det gamla livet.

Vi har även en flerårig bakgrund inom säkerhet och personskydd och har på så vis ett högt och väldigt realistiskt säkerhetstänk. En person som har modet och tar klivet ut till detta liv bör ges största möjliga förutsättningar att lyckas och gå vidare i livet.

oss_logo_liggande_rgb.png

Omsorg Skydd Säkerhet AB

Box 90344

120 25 Stockholm

Ring: 070-309 94 03

Follow Us

Search