Våra boendeformer

Skyddat boende
Skyddat boende

Skyddat boende med eget hushåll med tillgång till personal 24/7. Boenden finns utspridda på olika orter i Sverige

Skyddat bredvidboende
Skyddat bredvidboende

Skyddat bredvidboende med självhushåll där stöd av personal finns att tillgå delar av dygnet. Jour dygnet runt.

Nyetablering
Nyetablering

Nyetablering på ny ort i Sverige där möjlighet att ta över 1:a handskontraktet på lägenheten finns.

Utslussning
Utslussning

Skyddade lägenheter för de som kommit lite längre i sitt skydd t.ex. utslussning efter tid på annat skyddat boende.

Anhörigsamtal
Anhörigsamtal

Anhörigsamtal med säkerhetsinriktning.

Husdjur
Husdjur

Möjligheter för lösningar till ev. husdjur.

Skyddade persontransporter
Skyddade persontransporter

Säkerhetstransporter av skyddade och blivande skyddade personer utförs med anonyma fordon och utbildade säkerhetsförare.

Säkerhetskonsultationer
Säkerhetskonsultationer

Utförande av hot och riskanalyser enl. PATRIARK, SARA:SV, SARA-V3 eller FREDA.

Våra boenden

De platser och familjer vi har tillgång till finns utspridda i hela Sverige, så efter en kartläggning över anhöriga m.m. så kommer vi med ett förslag till en plats och typ av boende som vi tänker skulle passa som placeringsalternativ för den skyddade. Självfallet tillgodoser vi även akuta placeringar i väntan på en kartläggning och en mer långsiktig planering av placeringsort.

oss_logo_liggande_rgb.png

Omsorg Skydd Säkerhet AB

Box 90344

120 25 Stockholm

Ring: 070-309 94 03

Follow Us

Search